C-MEC 200 kolloidal ve benzeri kirlilikler sebebiyle saf su üretim kapasitesi düşmüş membranların temizliğinde kullanılır. Yüksek pH değerine sahip bazik bir üründür.

Özellik

Görünüm : Açık sarı sıvı
Yoğunluk : 1,10 – 1,15 gr/cm3
pH : 12,5 - 13,0 (%1 çözelti)
Parlama Noktası : Yok
Korozif Etki : Saf olarak teması halinde her türlü metal üzerinde aşındırıcı etki yapabilir.


Kullanım Şekli

% 10'a kadar seyreltilebilir. Temizlik işlemi sirkülasyon ya da daldırma metotlarıyla yapılır. Temizlik işlemi sırasında R.O. cihazı servis dışı olmalıdır. Eğer asidik temizlik de yapılacaksa C-MEC 200 ile bazik temizlik işlemi, asidik temizlikten sonra yapılmalıdır. Uygulama esnasında koruyucu giysi, eldiven, gözlük, maske kullanılmalı, ortam havalandırması sağlanmalıdır.

Ambalaj

25 – 30 – 75 kg'lık plastik ambalajlardadır.