TANIM: Havuz suyunun pH değerinin düşürülmesini sağlayan ve inorganik asitler içeren sıvı halde bir maddedir.

KULLANIM: %10'luk çözeltiler halinde hazırlanır ve suyun sertliğine bağlı olarak değişen miktarlarda dozajlanır. Yumuşak sularda 10 m³ su için 75-100 gr., sert sularda her 10 m³ su için 170-200 gr.

AMBALAJ: 30 kg.