TANIM: Çabuk çözünen ve yaklaşık %56 – 57 aktif klor içeren granül halinde bir maddedir. Sürekli ve şok klorlama için kullanılır.

KULLANIM: Sürekli klorlamada 10 m³ su için 30 – 60 gr., şok klorlamada 10 m³ su için 150 gr.

AMBALAJ: 50 kg