TANIM: Çabuk çözünen yaklaşık % 65 – 70 aktif klor içeren granül halinde bir maddedir. Stabilizatör içermediğinden içme sularının dezenfeksiyonu için uygundur.

KULLANIM: Sürekli klorlamada her 10 m³ su için 50 gr., şok klorlamada her 10 m³ su için 150 gr.

AMBALAJ: 50 kg