TANIM: Hemen hemen nötral halde bulunan ve klor ihtiva etmeyen, sıvı halde bir maddedir. Algisid özelliğinden dolayı yosunlaşmayı önler ve oluşmuş yosunları öldürür.

KULLANIM: ilk kez devreye alınan havuzlarda temizlenmiş yüzeylere fırçalamak suretiyle %25‘lik çözeltiler halinde tatbik edilir. Daha sonra haftada 1 kez olmak üzere her 10 m³ su için 25 – 50 gr. dozajlanmalıdır. Şok dozaj için her 10 m³ su için 200 gr. olarak verilir.

AMBALAJ: 25 kg