TANIM: Suda bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin çöktürülmesini hızlandıran sıvı halde bir maddedir.

KULLANIM: %10'luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10 m³ su için 50 – 100 gr. dozajlanır. Dozajlama sırasında çalıştırılan sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmenin olması beklenir. Çökertiler dip süpürgesiyle temizlenir.

AMBALAJ: 25 kg