TANIM: Havuz suyunda kullanım süresince oluşan askıda katı maddeler, organik kaynaklı yağlar, imorganik kökenli silikatlar ve tuzlar bulanıklığa sebep olmaktadır. Bu kirliliklerin filtreye götürülerek temizlenmesinde sıvı halde bir maddedir.

KULLANIM: FERRODOR 255 tek başına kullanılabildiği gibi FERRODOR 250 veya FERRODOR 254 ile birlikte kullanılabilir. %10'luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10 m³ su için 100 – 200 ml olacak şekilde dozajlanır.

AMBALAJ: 25 kg