TANIM: Suda sertlikten dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaşmasını sağlayan sıvı halde bir maddedir.

KULLANIM: Havuz yüzeyinden ilave edilir. Her 10 m³ su için 100 – 300 gr., her ters yıkama sonrası 50 – 100 gr.

AMBALAJ: 25 kg