TANIM: Kış mevsiminde dolu bırakılan açık havuzlarda oluşacak yosunlaşmayı engelleyerek sezon başlangıcında yapılacak olan temizlik işlemini kolaylaştıran ve fosfat içermeyen sıvı halde bir maddedir.

KULLANIM: Sezon sonunda ve kış aylarında havuzun çeşitli yerlerinden ilave edilir. Dozaj miktarı suyun sertliğine göre değişir yumuşak sularda her 10 m³ su için 300 gr., sert sularda her 10 m³ su için 500 gr.

AMBALAJ: 25 kg