Farklı mimari tasarımlar, suyun farklı görselleri ve hareketleriyle, birçok estetik havuzlar yapılabilir.