GRANÜL AKTİF %90`LIK KLOR

Alkalinitesi ve pH'ı yüksek açık havuzlarda kullanılır. Yosunları yok etme ve bağlı kloru gidermek için kullanılır.