SPCLPOOL PH DÜŞÜRÜCÜ KONSANTRE

Havuz suyunun pH değerini düşürmek için kullanılır. Sıvı formda olup inorganik bir asittir. Alkalitesi 120 ppm'den yüksek havuzlarda kullanılması önerilir. Metal yüzeylere direk teması engellenmelidir.